THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM THI LỚP K16/TCCN
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM THI LỚP K16/TCCN

 TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUỐC GIA

043.7549260 – 0976.25.00.11

THÔNG BÁO THI

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN/K16

 

Thi 07 Môn (02 ngày)

Thứ 5 & thứ 6, ngày 02 + 03/04/2015

Thời gian thi:  - Sáng: Bắt đầu từ 8h00

                 - Chiều: Bắt đầu từ 14h00

Tại: Hội trường 11,12,13,14&15 Tầng 1/Giảng Đường B4

(Học viên có mặt trước 15-20 phút để làm thủ tục. Khi đi mang theo thẻ học viên và chứng minh thư).

Chú ý: - Danh sách kèm SBD dán trên cửa phòng thi

- Học viên nào không tham gia được kì thi này đề nghị báo về Trung tâm sớm nhất để được bảo lưu kêt quả thi sang khóa sau. TT không chịu trách nhiệm những hv nào không bảo lưu./.

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K13- TỐIBẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K13- TỐI
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K16- T7,CNBẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K16- T7,CN
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP  GIÁO DỤC MẦM NON K11- T7,CNBẢNG ĐIỂM LỚP GIÁO DỤC MẦM NON K11- T7,CN
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K15- T7,CNBẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K15- T7,CN
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP NV GIÁO DỤC MẦM NON K10- T7,CNBẢNG ĐIỂM LỚP NV GIÁO DỤC MẦM NON K10- T7,CN
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K12- TỐIBẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K12- TỐI
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K14- T7,CNBẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K14- T7,CN
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K11- TỐIBẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K11- TỐI
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K13- T7,CNBẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K13- T7,CN
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP  GIÁO DỤC MẦM NON K09- T7,CNBẢNG ĐIỂM LỚP GIÁO DỤC MẦM NON K09- T7,CN
Phan mem quan ly ban hang,THÔNG BÁO LỊCH THI LỚP K16/TCCN THÔNG BÁO LỊCH THI LỚP K16/TCCN