THÔNG BÁO LỊCH THI LỚP K16/TCCN
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

THÔNG BÁO LỊCH THI LỚP K16/TCCN

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
LỚP TCCN/K16
Chú ý: Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút; Khi đi thi mang theo thẻ học viên và chứng minh thư
TT
Thời gian
Thời lượng
Học phần
Giảng Viên
 
Buổi sáng - (Thứ 5) Ngày 02/4/2015
 
1
8h00 - 9h30
90 phút
Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp
Lê Xuân Tiến
2
9h45 - 10h45
60 phút
Giao tiếp và ứng xử sư phạm
 
Buổi Chiều - (Thứ 5) Ngày 02/4/2015
 
3
14h00-15h00
60 phút
Giáo dục học nghề nghiệp
Nguyễn Thị Xuân Lan
4
15h15 - 16h15
60 phút
Tổ chức và quản lý quá trình dạy học
5
16h30 - 17h30
60 phút
Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học
Vũ Ngọc Tuấn
 
Buổi sáng - (Thứ 6) Ngày 3/4/2015
 
6
8h00 - 9h00
60 phút
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Hoàng Thị Thu Huyền
7
9h15 - 10h45
90 phút
Phương pháp và kỹ năng dạy học
 

 
 
]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K13- TỐIBẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K13- TỐI
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K16- T7,CNBẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K16- T7,CN
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP  GIÁO DỤC MẦM NON K11- T7,CNBẢNG ĐIỂM LỚP GIÁO DỤC MẦM NON K11- T7,CN
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K15- T7,CNBẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K15- T7,CN
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP NV GIÁO DỤC MẦM NON K10- T7,CNBẢNG ĐIỂM LỚP NV GIÁO DỤC MẦM NON K10- T7,CN
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K12- TỐIBẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K12- TỐI
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K14- T7,CNBẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K14- T7,CN
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K11- TỐIBẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K11- TỐI
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K13- T7,CNBẢNG ĐIỂM LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K13- T7,CN
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP  GIÁO DỤC MẦM NON K09- T7,CNBẢNG ĐIỂM LỚP GIÁO DỤC MẦM NON K09- T7,CN