Bảng điểm các lớp học tại trung tâm
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP

 HOTLINE 0969 650 992/ 0968 86 86 21

BẢNG ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TRẢ CHỨNG CHỈ CÁC LỚP NVSP CHO GIÁO VIÊN TCCN

STT

ĐIỂM THI KHÓA

CHI TIẾT

GHI CHÚ

1

TCCN K16

 

Xem chi tiết Tại Đây

 

2

TCCN K17

 

Xem chi tiết Tại Đây

 

3

TCCN K18

 

Xem chi tiết Tại Đây

 

4

TCCN K19

 

Xem chi tiết Tại Đây

 

5

TCCN K20

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Thi ngày 21 - 22/08/2015 

6

TCCN K01 (Thứ 7, CN)

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Dự kiến thi ngày 5- 6/08/2015 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

 

BẢNG ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TRẢ CHỨNG CHỈ LỚP GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

STT

ĐIỂM THI KHÓA

CHI TIẾT

GHI CHÚ

1

ĐH – CĐ K12

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

2

ĐH – CĐ K13

 

Xem chi tiết Tại Đây

 

3

ĐH – CĐ K14

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

4

ĐH – CĐ K15

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Dự kiến thi ngày 22-23/08/2015

5

ĐH – CĐ K16

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10