Ngoại ngữ cơ bản : Giới thiệu Khóa ngoại ngữ cơ bản
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Các khóa hoc ngoại ngữ từ cơ bản - nâng cao

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIET EDU

Địa chỉ:     A3P2 Khu TT Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc Gia, Cầu Giấy, HN.

0969 650 992/ 0968 86 86 21 cô Hoa

 

LỊCH KHAI GIẢNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

GIÁO TRÌNH

CA HỌC

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

THỜI LƯỢNG

TIẾNG ANH           CƠ BẢN

( Khóa học đặc biệt dành cho sinh viên năm nhất, học sinh cấp 3-những người muốn học lại tiếng anh từ những điều cơ bản nhất: Bảng chữ cái, số đếm, động từ “tobe”,…)

* Giáo trình                tiếng anh cơ bản

Sáng 2-4-6

Hàng tuần

1.200.000

3 tháng

Chiều 2-4-6

Nt

1.200.000

3 tháng

Tối 2-4-6

Nt

1.200.000

3 tháng

Tối 3-5-CN

Nt

1.200.000

3 tháng

TIẾNG ANH

GIAO TIẾP A

(Dành cho người

đã học  qua tiếng anh cơ bản)

* Smart choice

+ Pronuncaition

* New Headway

* New Cutting Edge

 

 

 

 

Sáng 2-4-6

Nt

1.700.000

40 Buổi

Sáng 2-3-4-5-6

Nt

1.700.000

40 Buổi

Chiều 2-4-6

Nt

1.700.000

40 Buổi

Chiều 2-3-4-5-6

Nt

1.700.000

40 Buổi

Tối 2-4-6

Nt

1.700.000

40 Buổi

Sáng 3-5-7

Nt

1.700.000

40 Buổi

Tối 3-5-CN

Nt

 

40 Buổi

TIẾNG ANH

GIAO TIẾP B

* Smart choice

+ Pronuncaition

* New Headway

* New Cutting Edge

 

 

 

 

Sáng 2-4-6

Nt

2.100.000

40 Buổi

Sáng 2-3-4-5-6

Nt

2.100.000

40 Buổi

Chiều 2-4-6

Nt

2.100.000

40 Buổi

Chiều 2-3-4-5-6

Nt

2.100.000

40 Buổi

Sáng 3-5-7

Nt

2.100.000

40 Buổi

Chiều 3-5-7

Nt

2.100.000

40 Buổi

Tối 2-4-6

Nt

2.100.000

40 Buổi

Tối 3-5-CN

Nt

2.100.000

40 Buổi

TIẾNG ANH

GIAO TIẾP C

* Smart choice

+ Pronuncaition

* New Headway

* New Cutting Edge

Tối 3-5-CN

 

 

2.700.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Buổi

NGHE NÓI              SAU A

* Smart choice

* Let’s talk 1

* Giáo trình tổng hợp

 

 

Sáng 2-4-6

 

 

2.100.000

40 Buổi

Sáng 2-3-4-5-6

 

 

2.100.000

40 Buổi

Chiều 2-4-6

 

 

2.100.000

40 Buổi

Chiều 2-3-4-5-6

 

 

2.100.000

40 Buổi

Tối 2-4-6

 

 

2.100.000

40 Buổi

Tối 3-5-CN

 

2.100.000

40 Buổi

NGHE NÓI

SAU B

* Smart choice

*  Let’s talk 2

* Giáo trình tổng hợp

 

 

Tối 3-5-CN

 

 

 

 

1.200.000

 

 

36 Buổi

NGỮ PHÁP

CƠ BẢN

* Basic Grammar

( Đại học Oxford)

Sáng 2-4-6

 

 

1.200.000

36 Buổi

Sáng 3-5-7

 

 

1.200.000

36 Buổi

Chiều 2-4-6

 

 

1.200.000

36 Buổi

Chiều 3-5-7

 

 

1.200.000

36 Buổi

Tối 2-4-6

 

 

1.200.000

36 Buổi

Tối 3-5-CN

 

 

1.200.000

36 Buổi

NGỮ PHÁP

NÂNG CAO

*Intermediate Grammar

( Đại học Oxford)

 

 

Tối 2-4-6

 

 

 

2.000.000

 

30 Buổi

 

 

NGOẠI NGỮ

CẢ NĂM

 

 

Được học tất cả các ca , các lớp  tại trung tâm.

 

 

Tuỳ chọn

( Không bảo lưu)

 

 

3.980.000

 

 

12 Tháng

LUYỆN THI

TOEFL

Giáo trình tổng hợp,    cập nhật mới nhất.

Tối 2-4-6

 

 

3.000.000

25 Buổi

LUYỆN THI

TOEIC

Giáo trình tổng hợp,    cập nhật mới nhất.

Tối 2-4-6

 

 

2.590.000

50 giờ

 

 

GIỜ HỌC

 

 

Sáng :  8h – 10h

 

 

Chiều: 14h – 16h

 

 

Tối:   : 18h – 20h

 

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

v   Được kiểm tra đầu vào miễn phí

v   Được học trong môi trường ngoại ngữ chuyên nghiệp, giảng viên trường ĐHNN – ĐHQG HÀ NỘI.