Danh sách lớp học lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC

 

DANH SÁCH HỌC CÁC LỚP NVSP HỆ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

STT

 KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

DANH SÁCH CÁC KHÓA

1

ĐH – CĐ K15

Ngày 20/06/2015

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

2

ĐH – CĐ K16

Ngày 11/07/2015

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

3

ĐH – CĐ K17

Ngày 08/08/2015

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 V