Lịch thi các khóa : Các khóa thi hệ TCCT
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

LỊCH THI CÁC KHÓA

 HOTLINE 0969 650 992/ 0968 86 86 21

CÁC KHÓA THI HỆ TCCN: (kích chuột vào từng khóa để xem lịch thi chi tiết)

STT

KHÓA THI

NGÀY THI

GHI CHÚ

LỊCH CHI TIẾT

1

TCCNK17

25 - 26/05/2015

Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên

Xem tại đây

2

TCCNK18

29 -  30/06/2015

Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên

Xem tại đây

3

TCCNK19

15 - 16/07/2015

Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên

Xem tại đây

4

TCCNK20

21 - 22/08/2015

Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên

Xem tại đây

5

TCCN K01 (Th7, CN

 

Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên

Xem TẠI ĐÂY

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC KHÓA THI HỆ CĐ-ĐH:(kích chuột vào từng khóa để xem lịch thi chi tiết) 

STT

KHÓA THI

NGÀY THI

GHI CHÚ

LỊCH CHI TIẾT

1

ĐHCĐ K12

21 - 22/ 03/ 2015

Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên

 Xem TẠI ĐÂY 

2

 ĐHCĐ K13

 

13 - 14/ 06/ 2015

Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên 

 Xem TẠI ĐÂY

3

 ĐHCĐ K14

 11 - 12/ 07/ 2015 

 Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên

 Xem TẠI ĐÂY

4

ĐHCĐ K15 

22 – 23/08/2015 

Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên 

 Xem TẠI ĐÂY

5

ĐHCĐ K16

 

 

 Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên

 Xem TẠI ĐÂY

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10