Chương trình đào tạo ngắn hạn : Các chương trình ngắn hạn
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

CAC CHUONG TRINH NGAN HAN

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN

 

 
(0969 650 992 cô Hoa - PĐT)
 

TT
Chương trình học
Ngày học
Học phí
Ghi chú
1
Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
 
800.000
 
3
Nghiệp vụ Kỹ sư định giá
 
Chỉ huy trưởng công trường xây dựng
 
 
1.500.000
1.500.000
 
5
Quản lý, vận hành nhà chung cư
 
2.500.000
 
6
Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động
 
800.000
1.000.000
 
7
Môi giới Bất Động Sản
Định giá Bất Động Sản
Quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS
 
 
1.300.000
1.600.000
1.300.000
 
8
Văn thư lưu trữ
Thư ký văn phòng
Thông tin thư viện
 
 
2.200.000
1.500.000
1.500.000
 
 
 
9
Thiết bị Trường học
 
2.200.000
2.500.000
 
10
Luyện thi TOEFL – ITP
Chương trình B1
Chương trình B2
 
 
3.000.000
3.500.000
4.500.000
 
 
 
11
Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch
 
 
HP Hà Nội và Đà Nẵng
1.800.000
2.400.000
3.200.000
HP HCM:
1.900.000
2.500.000
3.300.000
 
13
Khóa học về ISO
- Nhận thức ISO 9001:2008
-  Nhận thức ISO 14001:2004
-  Nhận thức ISO 18001:2007
 
1.200.000
 
14
Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2008
 
1.800.000
 
15
Khóa học 5S
 
1.200.000
 
16
Nghiệp vụ Nấu ăn
 
4.000.000
 
17
Nghiệp vụ  Buồng
 
2.500.000
 
18
Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn
Nghiệp vụ Lễ tân Văn phòng
 
   
     
2.500.000